Prowadzący szkolenia

Tamara Laprus-Bałuka

Radca prawny, partner, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka sp.p.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczona srebrną odznaką Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych. Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą telekomunikacyjną. Kilka lat doradzała jako „in-house lawyer” w spółce, będącej znaczącym operatorem telefonii komórkowej. Prowadziła skomplikowane projekty z zakresu przekształceń podmiotów, dostosowania wewnętrznych procedur, regulaminów i innych dokumentów do wymagań prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, ochrony konkurencji i prawa pracy. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, cywilnym, gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek prawa handlowego, pracy, a także kontraktów cywilnych i handlowych. Zajmuje się głównie praktycznym doradzaniem we wszelkich procesach związanych z działalnością przedsiębiorców telekomunikacyjnym, a także w sprawach korporacyjnych, umów gospodarczych i prawa pracy. Prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, o odszkodowania. Od kilku lat prowadzi zajęcia dla uczniów krakowskich szkół średnich w ramach programu edukacji prawnej pro publico bono dotyczące zagadnień związanych z ochroną praw konsumentów. Od grudnia 2014 roku umieszczona w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Współautorka Komentarza – Prawo pocztowe, Wydawnictwo C.H. Beck.