Prowadzący szkolenia

Krzysztof Głomb

Prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, ekspert w zakresie cyfryzacji sektora publicznego i jej strategicznego rozwoju

W ostatnich latach koncentruje się na zagadnieniach cyfrowych usług publicznych, smart city i kompetencji cyfrowych jako kluczowych elementów potencjału społecznego i gospodarczego rozwoju Polski. Absolwent dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel (1998) i prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Pomysłodawca i od 1997 roku dyrektor programowy 23 dotychczasowych Konferencji „Miasta w Internecie”. W latach 1999 - 2002 członek Zarządu i dyrektor ds. projektów międzynarodowych spółki MUNICIPIUM – wydawcy prasy samorządowej, m.in. tygodnika „Wspólnota”.      

Aktywnie działał na rzecz europejskich inicjatyw badawczych i pro-innowacyjnych. W okresie 1999-2000 r. pracownik KPK Programów Badawczych UE w IPPT PAN w Warszawie. W latach 2002–2003 ekspert w Komitecie Information Society Technologies (ISTC) w Brukseli, a w okresie 2006-2008 - w eInclusion Sub-Group of i2010 High Level Group. W latach 2006 - 2009 członek Scientific Steering Committee Institute for Prospective Technological Studies (Sevilla). Od maja 2004 r. był wiceprezydentem European Local Authorities’ Telematic Network (ELANET) – europejskiej sieci organizacji specjalizujących się w rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, a od kwietnia 2007 r. do końca 2008 roku pełnił funkcję prezydenta tej europejskiej organizacji.

Pomysłodawca i koordynator Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ - skupiającej ekspertów edukacji cyfrowej: edukatorów, twórców programów szkoleniowych, metodyków, twórców cyfrowych pomocy dydaktycznych oraz badaczy (www.kometa.edu.pl). Organizator Kongresów Kompetencji Cyfrowych w Tarnowie (marzec 2018 i 2019r.).    

Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Prelegent na ponad 160 konferencjach i seminariach w kraju i za granicą